Hội nghi News
03-222019

Tháng 5, Cheshire ở thành đô CIDPEx14 tham dự.

Tác giả: Số lượt xem:67

Công ty TNHH Nhựa Cheshire Hạ Môn công nghệ chuyên nghiệp Nóng chảy vào sản xuất kinh doanh tháng 5 đã tham gia CIDPEX14 ở thành đô.Ben lần cho khách hàng cũ chợ không chỉ cung cấp sản phẩm về Sài cơ hội đồng thời cũng là người bạn mới biết rõ hơn, liên quan đến giải pháp tốt nhất cho ngành công nghiệp cung cấp cơ hội.

Trước đó Tiếp theo Trở về
Links
Xiamen Cheshire New-tech Material Co., Ltd. Copyright ©2018-2021 www.cheshirehotmelt.com All Righted Reserved.