Liên lạc

Dịch vụ đường dây nóng

Liên lạc với chúng tôi.

0592-5537902

Trụ sở: tỉnh Phúc kiến Hạ Môn, khu vực hồ thủy 597 OK. Biển Phú Trung tâm A căn tầng 17.

Cơ sở sản xuất: Hạ Môn

Fax.:0086-0592-5620281

Hộp thư.:info@qx-hotmelt.com

Links
Xiamen Cheshire New-tech Material Co., Ltd. Copyright ©2018-2021 www.cheshirehotmelt.com All Righted Reserved.